fbpx

1 Inledning

Bestseller PR AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver vilka personuppgifter Bestseller PR AB behandlar om dig, varför Bestseller PR AB behandlar dina personuppgifter och hur dina personuppgifter hanteras. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot Bestseller PR AB och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

På webbplatsen används cookies för att tjänsterna ska fungera så bra som möjligt.

2 Bestseller PR AB är personuppgiftsansvarig

Bestseller PR AB är, om inget annat anges nedan, personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in avseende kontaktpersoner hos kundföretag.

Nedan finner du Bestseller PR ABs kontaktuppgifter:

Bestseller PR AB (org. nr. 556249-6058)
Olof Asklunds Gata 6-10
421 30 Västra Frölunda

Vid frågor om Bestseller PR ABs behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på dataskydd@bestseller.se

3 Vilka personuppgifter vi behandlar och lagringstid

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror på vilka av Bestseller PR ABs tjänster du använder och vilka uppgifter du delar med Bestseller PR AB. Nedan har du information om vilka uppgifter Bestseller PR AB behandlar, varför Bestseller PR AB behandlar dina uppgifter och hur länge Bestseller PR AB lagrar dina uppgifter.

Observera att vi kan komma att lagra dina personuppgifter om Bestseller PR AB har en sådan skyldighet i enlighet tillämplig lagstiftning. Vidare kan Bestseller PR AB i händelse av en förestående tvist spara den information som krävs för att Bestseller PR AB ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

3.1 När du blir kund till Bestseller PR AB

Vi sparar ditt namn, epost och telefonnummer i syfte att kunna kommunicera med dig så länge ni är kund hos oss. Vid ordererkännande sparas även IP-adress för att kunna säkerställa att denna gått fram till er. Uppgifterna lagras i upp till 48 månader efter att man inte längre är kund för att kunna erbjuda fullgod service.

3.2 När du anmäler dig till våra seminarier

I samband med registrering till våra event sparas namn, företagsnamn och ibland mail och mobilnummer för att vi ska kunna kommunicera med deltagarna. Vi använder endast dessa uppgifter i syften som rör seminariet man är/varit anmäld till. Mail och mobilnummer lagras i maximalt 12 månader efter seminariet.

3.3 När du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev

Namn och mailadress sparas ner när du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Alla våra nyhetsbrev har med en länk för att när som helst kunna avregistrera sig.

3.4 Vid kontakt med oss

För att kunna erbjuda så bra service som möjligt kan vi ibland spara namn, telefonnummer och mailadress vid kontakt med eller från oss. Uppgifterna kan komma att lagras i upp till 48 månader för att kunna erbjuda fullgod service.

4 Vilka kan Bestseller PR AB komma att dela dina uppgifter med?

Bestseller PR AB kan komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer som Bestseller PR AB har anlitat för bl.a. lagring samt sms- och e-postutskick. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bestseller PR ABs räkning i samband med att de utför en tjänst för Bestseller PR AB. Bestseller PR AB vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till, eller delning med, sådana utvalda tredje parter.

Bestseller PR AB kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket, om Bestseller PR AB är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Bestseller PR ABs verksamhet säljs kan Bestseller PR AB komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

5 Överföring av personuppgifter utanför eu/EES?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/ EES, men kan även komma att överföras till länder utanför EU/EES till leverantörer som för Bestseller PR ABs räkning ansvarar för exempelvis e-postutskick och marknadsföringstjänster.

6 Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bestseller PR AB. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, avsnitt 3–5.

  • Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på om Bestseller PR AB behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet, har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge Bestseller PR AB lagrar dina personuppgifter.
  • Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Bestseller PR AB i ett strukturerat, allmän använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Bestseller PR AB överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för de personuppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke och gäller därmed bara för de uppgifter du lämnat för slutprisbevakning.
  • Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Bestseller PR AB korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
  • Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Bestseller PR AB raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som Bestseller PR AB samlade in personuppgifterna för.
  • Rätt att göra invändningar mot Bestseller PR ABs behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Bestseller PR ABs behandling av dina personuppgifter.
  • Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Bestseller PR ABs behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bestseller PR AB möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  • Klagomål. Om du har klagomål avseende Bestseller PR ABs behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskydds-myndigheten.

Om du vill göra registerutdrag, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bestseller PR AB på dataskydd@bestseller.se

7 Om cookies

Bestseller PR AB använder så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur Bestseller PR ABs digitala tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen.

Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka webbplatserna.  Bestseller PR ABs kunder och registrerade användare samtycker till användningen av cookies.

Användaren kan ställa in sin webbläsare att blockera cookies och kan ta bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Läs mer om cookies på minacookies.se.

Det är också möjligt att reglera anpassad annonsering i webbläsaren, läs mer om detta på youronlinechoices.com

Hur att ta tillbaka ditt samtycke genom att stänga av cookies i de mest populära webbläsare:

Tredje-parts cookies vi använder:

Google Analytics cookien samlar in information om besökare använder vår webbplats. Vi använder informationen för att se vilket innehåll är mest populär och utifrån det förbättra användarens upplevelse på webbplatsen.

Läs Googles förklaring om hur cookien fungerar. (på engelska)
Läs mer om Googles hantering av data

 

8 Ändringar i integritetspolicyn

Bestseller PR AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras i Bestseller PR ABs kanaler och på annat sätt Bestseller PR AB finner lämpligt.

Uppdaterad den 24 maj 2018