Warren Greshes

Supercharged selling – The power to be the best

De flesta människor är inte per automatik motiverade. Varför?  Därför att de själva inte vet vad som motiverar dom; de har inga uppsatta mål eller en handlingsplan för sitt liv och sin karriär.  

Warren Greshes är en av världens främsta experter på försäljning och personlig utveckling. Han kommer att ta dig med på en 5-stegs metod som garanterar dig till att gå ifrån denna föreläsning med en skriven handlingsplan för dig själv de kommande 5 åren. Denna plan kommer:

• Hjälpa dig att få fokus, inriktning eller mening i ditt liv, karriär eller arbete.

• Ge dig kunskapen hur du motiverar dig VARJE dag.

• Öka din försäljning och få dig själv att nå framgång i ditt område.

Göteborg

tisdag 3 juni 2014
08.00 - 12.00 i Svenska Mässans Kongresshall

Stockholm

onsdag 4 juni 2014
08.00 - 12.00 i Stockholmsmässan i Älvsjö


Malmö

torsdag 5 juni 2014
08.00 - 12.00 i MalmöMässan

Kontakta Bestseller för bokning och mer information.