Stephane Garelli

Learn the ABC of Competitivness

Exakt vad innebär konkurrenskraft på dagens marknad? Vilka är de nyckeltrender som kommer att ha störst inverkan på din marknadsföring och hur du lägger upp strategin för ditt företags utveckling?

Professor Stéphane Garelli, som i många år varit verksam som rådgivare åt bl a Hewlett Packard och Nestlé, redogör för konkurrenskraftens tre grundstenar och förklarar hur du får ett bättre läge gentemot konkurrenterna genom att hantera förändringar snabbare och bättre. Se till att din strategi genomförs i alla led så att kompetensnivån höjs överallt i företaget – då kommer konkurrensförmågan att växa av sig själv.

Föreläsningen ger dig ovärderliga insikter som kommer att frigöra nya möjligheter till framgång för den enskilda individen och vinst för ditt företag.

Göteborg

tisdag 3 juni 2014
08.00 - 12.00 i Svenska Mässans Kongresshall

Stockholm

onsdag 4 juni 2014
08.00 - 12.00 i Stockholmsmässan i Älvsjö

Malmö

orsdag 5 juni 2014
08.00 - 12.00 i MalmöMässan

Kontakta Bestseller för bokning och mer information.