Soulaima Gourani

Prepare for success

Hur kan din produkt attrahera uppmärksamhet och lojalitet? Går det att hitta vinnarna? Vad kan ett företag göra för att överleva i hård konkur-rens och i en värld som snabbt förändras? Många vänder sig till benchmarking för att se vad de kan göra bättre än konkurrenterna. Men Soulaima Gourani - talare, författare, styrelse-ledamot och rådgivare till ministrar, arbetsgrup-per och privata bolag - menar att man då bara gör precis samma sak som alla andra. Ska man bli bättre än konkurrenterna måste man tänka annorlunda och sticka ut ur mängden. En vanlig ursäkt för brist på framgång, som Soulaima hör från sina kunder, är att om de bara hade mer pengar så skulle det gå bättre. Soulaima hävdar dock att pengar kan överskugga syftet med företaget. Hon säger att man måste skapa hungriga medarbetare som brinner för verksamheten. Lär dig hur du kan få ditt bolag att sticka ut ur mängden och låt dig inspireras av en entusiastisk och skicklig ledare. Soulaima började sin karriär i bolag som Hewlett-Packard och A.P. Møller-Mærsk och har sedan 2007 varit rådgivare till över 1000 företag.

Stockholm Tisdag 5 April

Göteborg Onsdag 6 April

Malmö Torsdag 7 April

Kontakta Bestseller för bokning och mer information.