Pär Johansson

Bryta barriärer mellan människor

Pär Johansson är initiativtagare till och ledare för Glada Hudik teatern. Teatern har blivit mycket uppmärksammad de senaste åren eftersom utvecklingsstörda och ”normalstörda” agerar tillsammans på scenen.

Pär utgår från tre punkter: För det första - för att växa måste man bli sedd och uppskattad för den man är. För det andra - med glädje, engagemang och rätt anpassad pedagogik kan varje människa finna sin utveckling och sin växtkraft. För det tredje - integration och samarbete mellan olika grupper berikar allas vår tillvaro.

Arbetet kring teatern har brutit barriärer mellan människor. Rädsla och fördomar har övergått till vänskap och förståelse. Pärs idéer och metoder för att föra människor närmare varandra passar in i många sammanhang: inom omsorgen, i skolan, företag, idrottsföreningar, ja i hela samhället.

Malmö
fredag 24 maj 2013

Kontakta Bestseller för bokning och mer information.