Michael Wolf

Den viktigaste frågan

Sveriges utveckling och positionering på den globala marknaden kräver att problemen lokalt i samhället hanteras på ett kraftfullt sätt. Michael Wolf, VD och koncernchef på Swedbank, är aktivt engagerad i olika samhällsfrågor. Han kommer att tala om aktuella ekonomiska frågor kopplat till Swedbanks engagemang i olika samhällsfrågor, såsom ungdomsarbetslöshet, utbildning och bostadsbyggande. Vad får det för effekt för ungdomarna och Sverige som helhet ifall ungdomsarbetslösheten biter sig fast och vad kan företag göra för att motverka detta?

Samarbetspartners

Göteborg SLUTSÅLT

torsdag 4 december 2014
08.00 - 15.00 i Svenska Mässans Kongresshall

Stockholm Fåtal platser kvar

onsdag 3 december 2014
08.00 - 15.00 i Stockholmsmässan i Älvsjö

Kontakta Bestseller för bokning och mer information