Lottie Knutsson

Att leda i snabb förändring och tuffa perioder

Lottie började sin karriär som journalist på Svenska Dagbladet för att sedan via SAS och olika PR-uppdrag hamna som informationschef på Fritidsresor. 2004 utnämndes hon till ”Årets Branschkvinna” med motiveringen att hon ”med aldrig sinande engagemang och kunskap styr bilden av industrin och har givit branschen ett ansikte”. Dessa erfarenheter har hon med sig när hon föreläser om krishantering, medierelationer, information och PR samt om varumärken och varumärkesbyggnad.
Lottie har tillsammans med sitt team hanterat kriser som har omfattat allt från massuppsägningar, inbördeskrig och försenade hotellbyggen till den tragiska tsunamikatastrofen, som även gjorde henne till ett namn hos den breda allmänheten.
Hon gjorde en fantastisk insats och för detta erhöll hon H.M Konungens medalj år 2008.

Malmö

Onsdag 16 november 2016


Kontakta Bestseller för bokning och mer information.