Lisa Ekström

Att ta från de bästa och göra det ännu bättre!

Med tjugo års erfarenhet av ledarskap inom försäljning och kundservice inspirerar Lisa Ekström grupper och människor på ett unikt sätt. 

Lisa Ekström ger en inspirationskick som skapar förståelse och insikt om varje medarbetares ansvar och betydelse i till exempel ett förändringsarbete. Det svåra görs hanterbart och inspirerande. Kultur- och attitydförändringar behöver inte ta tid eller vara skrämmande. Oavsett om det rör sig om föreläsningar, mentorskap, personlig utveckling eller utveckling av organisationer ser hon möjligheter i utmaningen att framgångsrikt kunna utföra ett jobb i mästarklass som lämnar bestående resultat.

Hon föreläser bland annat om hur hon ledde SAS Customer Relations till en guldgruva. Berättelsen om hennes förändringsarbete med SAS-avdelningen ger inspiration och många konkreta tips som man lätt kan ta med sig och använda praktiskt i sin egen verksamhet.

Framgångens förändringsprocess

Lisa Ekström
Troed Troedson
Dr. Ari Riabacke
Moderator: Elaine Eksvärd
Malmö Fredag 17 mars 2017

Stockholm Torsdag 23 mars 2017

Göteborg Fredag 24 mars 2017
Kontakta Bestseller för bokning och mer information.