Hans Rosling

En faktabaserad världssyn

Hans Rosling, professor i internationell hälsa, gör statistiken begriplig och tillgänglig när han med hjälp av 3D-grafik visar hur befolkningstillväxt, fattigdomsbekämpning och resursfördelning förändrats över tid. Det är så han blivit känd; engagerat vevande framför spektakulära rörliga grafer matade med siffror från världsorganisationernas databaser.

Men insikten att världsbilden inte stämde kom inte till genom statistik vill han betona, utan genom arbete och forskning tillsammans med kolleger i länder i det vi fortfarande ibland kallar tredje världen. På föreläsningssajten Ted kallas han för ”Data rock star”.
Han är kompis med Bill och Melinda Gates och finns på en prestigefylld lista över världens 100 viktigaste tänkare.

Statistik och framtid i en udda värld

Malmö Onsdag 2 Sept

Göteborg Torsdag 3 Sept

Stockholm Onsdag 9 Sept


Kontakta Bestseller för bokning och mer information.