Hans Rosling

Hur en optimist ser på världen

Hans Rosling är professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet, samt känd som en av grundarna av Läkare utan gränsers Sverigesektion. Tillsammans med son och sonhustru startade Rosling stiftelsen Gapminder som har utvecklat innovativ metodik för att animera statistik. Bland annat påpekar han att befolkningsökningen är en framgångssaga och att den snabba befolkningstillväxten kommer att ta slut ca 2050 då jordens befolkning planar ut på drygt 9 miljarder människor. Detta om världens ledare sköter sina kort rätt och bekämpar fattigdomen för jordens 2 miljarder fattigaste. Hans har även varit rådgivare åt Sida samt WHO och hans verksamhet har skildrats i dokumentären Roslings Värld. Han kännetecknas av sina livfulla och optimistiska föredrag med innehåll som uppfyller alla vetenskapliga krav.

Göteborg tisdag 4 juni

Stockholm onsdag 5 juni

Kontakta Bestseller för bokning och mer information.