Fredrik Reinfeldt

Förändringar i Sverige, Europa och världen

Fredrik Reinfeldt har varit verksam inom svensk och internationell politik i över 25 år. Via skapan-det av Nya moderaterna och med tillkomsten av Alliansen lade han grunden för det längsta borgerliga maktinnehavet i modern tid. Han var statsminister under två mandatperioder 2006-2014, samt partiordförande för moderaterna 2003-2015. Fredrik Reinfeldt är idag verksam som föreläsare och skriver för närvarande en bok om sina 25 år ipolitiken, som beräknas komma ut hösten 2015.
Han har även bildat ett eget bolag som ska sys-sla med rådgivning inom kommunikation, företa-gledning och media. Fredrik är en erfaren talare med nära 30 års erfarenhet av publika framträ-danden såväl i Sverige som internationellt. Han har omfattande erfarenhet av ledarskap som statsminister och regeringschef. 

Malmö Tisdag 17 Maj

Göteborg Onsdag 18 Maj

Stockholm Onsdag 25 Maj

Kontakta Bestseller för bokning och mer information.