Fredrik Lindström

Den mänskliga faktorn

Vad är egentligen en människa? Hur fungerar hon i verkligheten, om vi lägger idealbilder och föreställningar åt sidan? Vi ser på oss själva som "förnuftiga" varelser, Homo Sapeins sapiens - 'den tänkande människan som vet om att hon tänker'. Men i grund och botten styrs vi helt och hållet av våra känslor - förnuftet är mer som en strateg som hjälper oss att genomföra det som våra känslor önskar? Hur präglas våra liv att att vi hela tiden förväntar oss att vi ska vara rationella, och blir besvikna på oss själva när vi inte lyckas? Och hur kan den mänskliga faktorn vara något negativt? Har vi en förvrängd bild av vår mänsklighet?
Med många roliga vardagsexempel går Fredrik till botten med den moderna människans syn på sig själv. Med exempel efter exempel visar han hur emotionellt styrda vi är - och att just det kanske är mycket, mycket klokare än vi själva tror.

Göteborg

torsdag 16 oktober 2014

Stockholm

fredag 17 oktober 2014

Malmö

onsdag 15 oktober 2014Kontakta Bestseller för bokning och mer information.