Fons Trompenaars

Servant leadership across cultures

Det mångkulturella samhället är här för att stanna. Idag rör sig företag, marknader och arbetskraft nästan obehindrat över nations- och kulturgränserna.
Fons Trompenaars, kanske vår tids främste expert på kultur i affärssammanhang, förklarar hur de kulturella skillnaderna påverkar multinationella företag. Han riktar också uppmärksamheten på den nya tvärkulturella kompetens som dagens företagsledare behöver för att både kunna hantera och – inte minst! – dra fördel av dessa skillnader i sin dagliga verksamhet; ovärderliga kunskaper som minskar missförstånden, spar tid och pengar och skapar ett behagligt, effektivt arbetsklimat.

Göteborg
tisdag 24 september 2013

Stockholm
onsdag 25 september 2013

Kontakta Bestseller för bokning och mer information.