Dietmar Dahmen

What is the mission of your brand?

Ett företag som vill överleva i en föränderlig värld måste kunna anpassa sig – eller riskerar att dö. Då vi inte kan ändra på vår omgivning, måste vi istället förändra vårt företag och se till att vi passar in. Dietmar visar exempel på företag som är bäst inom sitt segment, men som ändå inte klarar av att göra de nödvändiga förän-dringar som krävs för att behålla sin marknad-sledande position. Inom området telefoni har ett flertal aktörer avlöst varandra som marknadsle-dare när tekniken har förändrats - Siemens på fast telefoni, Nokia med mobiltelefoner och nu Apple och Samsung med smartphones. 
Genom att ställa rätt frågor kan vi upptäcka förändring-ar och ta nödvändiga steg för att överleva och bli framgångsrika. Som företag måste vi veta vad som är syftet med våra produkter och tjänster och ha fokus på hur vi kan tillfredsställa våra kunders behov när omgivningen förändras. Det räcker inte att vi är bra eller att vi är bättre än i fjol - för att nå fram i bruset av all marknads-föring måste vi vara episka! Men hur kan vi kan vara det? Vad är det som gör att en vara syns och säljer? Dietmar kan ge dig insikt i detta.

Stockholm Tisdag 5 April

Göteborg Onsdag 6 April

Malmö Torsdag 7 April

Kontakta Bestseller för bokning och mer information.