Colin Moon

The Swedes are strange… and so am I

I denna föreläsning talar Colin Moon gärna om kulturella skillnader i allmänhet och om svenska egenheter i synnerhet. Han vänder upp och ner på föreställningen om vad som är normalt beteende i arbetslivet – en nyttig och rolig lektion för svenskar, som oftast är övertygade om sin egen vanlighet.
Colin belyser hur man kan tänka kring internationella kundkontakter, mångkultur, ledarskap och mycket mer för att lyckas i dagens multikulturella affärsliv. För att kunna förstå kunder och kollegor i andra länder är första steget alltid en ökad självinsikt, menar han.

Alla är vi konstiga i någons ögon och uppfattas ute i världen som ganska förvirrande. Svenskar är nog lite speciella i ett globalt affärsperspektiv.
Colin Moon uppmuntrar oss på sitt unika, underhållande sätt att granska oss själva och att ifrågasätta vår egen ”normalitet”. Föreläsningen är utformad för att hjälpa oss att öka vår interkulturella medvetenhet på arbetsplatsen.
Colin Moon utsågs till årets manliga talare i Sverige 2012.

Malmö

Onsdag 16 november 2016

Kontakta Bestseller för bokning och mer information.