Psykolog Christer Borg

InspirationKommunikationSvenska föreläsare
Christer Borg arbetar som psykolog, psykoterapeut, handledare, utbildare och föreläsare och har en mångsidig erfarenhet. Han utgår från en syn på människan där hon inte bara ses i sin nuvarande livssituation utan också är summan av sin hittillsvarande historia. Genom exempel och beskrivningar som många känner igen och kan identifiera sig med pekar han på nödvändigheten av civilkurage för att sätta ord på livets tysta agenda och bryta mönster som hindrar individen och gruppen från att utveckla sin potential. Han beskriver möjligheter till förändring av våra beteenden, relationer och vår kommunikation och ger konkreta förslag på hur förändringsprocesser kan påbörjas och vidareutvecklas. Christer Borgs föreläsningar är fyllda av fakta, beskrivande exempel, anekdoter och personliga berättelser som berör åhöraren genom att det som beskrivs ofta känns igen i den egna vardagen – både yrkesmässigt och privat. Det handlar om att våga sätta punkt - För att kunna gå vidare.

Intresserad?

Kontakta oss genom nedan formulär!
Skicka
________________________________

Hjärntillskott

Läs även mer om Executive Day 2017 som vi har i Göteborg och Stockholm