Niklas Modig

FörändringMotivationNytänkandeSvenska föreläsare

Lösningen på effektivitetsparadoxen

Niklas Modig är författare till den bästsäljande boken Detta Är Lean och är en av Europas ledande föreläsare inom operational excellence. Han forskar idag vid Handelshögskolan i Stockholm och under denna föreläsning kommer han demonstrera att vi idag har en felaktig syn på 
vad sann effektivitet är. När vi vill bli mer effektiva försöker vi ofta maximera resursutnyttjande. Som en konsekvens av denna beläggningshets skapas ett naturligt ö-tänkande inom våra verksamheter - “du gör ditt och jag gör mitt”. Forskning visar emellertid att nästan alla problem och utmaningar inte skapas uppe på - utan i vattnet mellan - öarna. Vi tror vi är effektiva när vi är belagda, men ju mer belagda vi är desto mer ineffektiv blir helheten. Väntan, dålig överblick, bristande information eller felaktiga incitament gör att vi fokuserar på ”fel” saker. Effektiva öar visar sig fungera som en självgenererande motor av problem. Vad är lösningen på denna paradox?

Intresserad?

Kontakta oss genom nedan formulär!
Skicka
________________________________

Hjärntillskott

Läs även mer om Executive Day 2017 som vi har i Göteborg och Stockholm