Maria Strömme

FramtidFörändringKreativitetNytänkandeSvenska föreläsare
Maria Strømme är professor i nanoteknik, ett av de hetaste teknikområdena. Hon utsågs till Årets Svenska Kvinna 2016 av Swea International, nyligen utsågs hon av Ny Teknik till Sveriges femte mest inflytelserika kvinnliga ingenjör. 
Strømme blev professor som 34-åring 2004 och var då den yngsta professorn i ett teknikämne.

Maria kommer att berätta om hur nanoteknologin nu har börjat driva nästa stora samhällsomvandling och ge exempel som visar att vi nu har möjlighet att skapa en hållbar utveckling både inom industrin, vården och för samhället i stort.

Idag innehar hon 30 patent i hela tio olika patentfamiljer. Hennes vetenskapliga produktion är dessutom mycket omfattande, med över 250 internationella vetenskapsartiklar och lika många konferensbidrag. 

Intresserad?

Kontakta oss genom nedan formulär!
Skicka
________________________________

Hjärntillskott

Läs även mer om Executive Day 2017 som vi har i Göteborg och Stockholm