Lottie Knutson

DrivkraftLedarskapSvenska föreläsareVarumärken

Att leda och kommunicera i kristider

Lottie började sin karriär som journalist på Svenska Dagbladet för att sedan via SAS och olika PR-uppdrag hamna som informationschef på Fritidsresor. 2004 utnämndes hon till ”Årets Branschkvinna” med motiveringen att hon ”Med aldrig sinande engagemang och kunskap styr bilden av industrin och har givit branschen ett ansikte”. Dessa erfarenheter har hon med sig när hon föreläser om krishantering, medierelationer, information och PR samt om varumärken och varumärkesbyggnad.

Lottie har tillsammans med sitt team rott ut kriser som omfattat allt från inbördeskrig och försenade hotellbyggen, till den tragiska tsunamikatastrofen, vilken även gjort henne till ett namn för den breda allmänheten.

Hon gjorde en fantastisk insats och för detta erhöll hon H.M. Konungens medalj år 2008.

Intresserad?

Kontakta oss genom nedan formulär!
Skicka
________________________________

Hjärntillskott

Läs även mer om Executive Day 2017 som vi har i Göteborg och Stockholm