Jeremy Rifkin

FramtidInspirationInternationella talareStrategi
För att kunna fatta framsynta beslut för vårt företags utveckling måste vi förstå den fundamentalt förändrade syn på marknaden som den nya tekniken tvingar fram.

Jeremy Rifkin har under många år studerat hur nya trender inom vetenskap och teknologi påverkar den globala ekonomin och samhället i stort. Hans genomträngande analyser av vad dessa förändringar för med sig har gjort Rifkin till en efterfrågad och uppskattad rådgivare åt politiker i både USA och Europa.

Inspireras av hans spännande teser om hur marknaden förskjuts från att sälja "ting" till att sälja "tillgång", hur detta förändrar vår syn på ekonomisk makt med långtgående verkningar i hela samhällsstrukturen som följd. Fantastiska möjligheter öppnar sig för den som är vaken!

Intresserad?

Kontakta oss genom nedan formulär!
Skicka

Liknande föreläsare

________________________________

Hjärntillskott

Läs även mer om Executive Day 2017 som vi har i Göteborg och Stockholm