Dietmar Dahmen

FramtidFörändringInternationella talareNytänkande

What is the mission of your brand?

Ett företag som vill överleva i en föränderlig värld måste kunna anpassa sig – eller riskera att dö. Då vi inte kan ändra på vår omgivning, måste vi istället förändra vårt företag och se till att vi passar in. Dietmar visar exempel på företag som är bäst inom sitt segment, men som ändå inte klarar av att göra de nödvändiga förändringar som krävs för att behålla sin marknadsledande position. Inom området telefoni har ett flertal aktörer avlöst varandra som marknadsledare när tekniken har förändrats - Siemens på fast telefoni, Nokia med mobiltelefoner och nu Apple och Samsung med smartphones. Genom att ställa rätt frågor kan vi upptäcka förändringar och ta nödvändiga steg för att överleva och bli framgångsrika. Som företag måste vi veta vad som är syftet med våra produkter och tjänster och ha fokus på hur vi kan tillfredsställa våra kunders behov när omgivningen förändras. Det räcker inte att vi är bra eller att vi är bättre än i fjol - för att nå fram i bruset av all marknadsföring måste vi vara episka! Men hur kan vi vara det? Vad är det som gör att en vara syns och säljer? Dietmar kan ge dig insikt i detta.

Intresserad?

Kontakta oss genom nedan formulär!
Skicka
________________________________

Hjärntillskott

Läs även mer om Executive Day 2017 som vi har i Göteborg och Stockholm