Annelie Pompe

DrivkraftInspirationMotivationPersonlig utvecklingSvenska föreläsare
Ta ett djupt andetag och följ med på Annelies inspirerande och motiverande föredrag!

Annelie tillhör den nya generationen föreläsare. Hon pratar inte bara om hög prestation och äventyr. Det här handlar om något djupare och viktigare än så. Föreläsningarna är kopplade till livet och hur vår inställning till livet påverkar hur vi lever. Annelie menar att en attityd kan vara skillnaden mellan att verkligen leva, eller att bara överleva. Hon menar att det största äventyret av alla sker inombords, inte nödvändigtvis på mt. Everest.

"Tankarna påverkar allt vi gör", menar Annelie. "Kroppen och tankarna är det enda i livet vi kan ta kontroll över. Väldigt sällan kan vi styra över de yttre omständigheterna, men vi kan alltid välja vilket förhållningssätt vi vill tackla dem med. Det handlar om attityd och inställning."

Med hjälp av fantastiska bilder och filmklipp berättar hon om sina äventyr och väver samman dem med vad hon insett och upptäckt på vägen. Annelie pratar inte bara från kunskapskällor, hon pratar från erfarenhet, upplevelser och noga efterforskning. Hon drar ofta paralleller till ledarskap, att leda sig själv, mod, rädlsor och riskhantering, målfokusering och hur man mentalt tar sig igenom svåra omständigheter, förändringar och utmaningar. Hon varvar kunskap med personliga anekdoter och äventyr på ett sätt som trollbinder och intresserar.

Liksom Annelie är föredragen inspirerade av österländsk filosofi och idrottspsykologi, ämnen som återkommer på olika sätt i nästan alla sammanhang. Föreläsningarna kan specialanpassas efter företagets/föreningens önskemål och tema utifrån t ex; energi i vardagen, livsglädje, ledarskap, förändringsprocesser och motivation.

I egenskap av Personlig Tränare och livscoach kan Annelie även rikta föreläsningarna mot friskvård och hälsa. Hon inspererar dig och dina kollegor/kunder att ta tag i sin hälsa och berättar hur man gör för att må bättre, inifrån och ut. Annelie kan även anlitas som Personlig tränare, som ledare av ett yogapass, eller coach åt personalavdelningar eller ledningsgrupper.

Intresserad?

Kontakta oss genom nedan formulär!
Skicka

Liknande föreläsare

________________________________

Hjärntillskott

Läs även mer om Executive Day 2017 som vi har i Göteborg och Stockholm