Angela Ahola

KommunikationSvenska föreläsareTeamVarumärken

Skulle du köpa dig själv?

Vad är det som styr våra val och beslut, ger oss in?ytande och förutsättningar att påverka andra?

Angela är doktor i psykologi och specialiserad på socialpsykologi; Vad ligger bakom  det första intrycket och varför gillar vi vissa personer, vad får oss att känna oss trygga.

Hur fungerar och reagerar människan på intryck helt enkelt? Hur förmedlas trovärdighet, kompetens och vilka kommunikationstrender ser vi just nu? Kunskap i psykologi och mänskligt beteende har vi i viss mån börjat använda men de mest framgångsrika företagen har anammat denna vetenskap.

En humor- och energifylld föreläsning med många aha-upplevelser om några av våra mest underskattade framgångsprinciper. En föreläsning där neuropsykologi och socialpsykologi flätas samman med dagens kommunikationstrender, sociala mediabeteende, reklam- och köpbeteendeforskning. 

Det är dags att ta fram en framtidsorganisation - ta första steget!

Några av de teman Angela går igenom i sitt föredrag: 
  • Hur skapa vinnande möten? 
  • Hur signalerar jag trovärdighet? 
  • Hur viktigt är det första intrycket för framgång? 
  • Hur medarbetarnas personliga varumärken påverkar företagets varumärke 
  • Vad behöver vi göra för att sticka ut ur mängden? Kan man bli mer karismatisk? 
  • Vad kännetecknar en effektiv ledare? 
  • Vad baseras ett första intryck på? 
  • Sociala medier eller face-to-face: Hur göra rätt intryck online resp IRL? 
  • Trender: Hur ser utvecklingen ut inom möteskulturen; hur människor träffas och
  •  påverkar  varandra?
Fil. Dr. Psykologi Angela Ahola har sedan 17 år erfarenhet av att arbeta med det första intrycket, ickeverbal kommunikation i ett affärsmässigt sammanhang, stereotyper ochjuridiska bedömningar. Hon har utbildat ledare inom näringslivet, såsom akademiker på Stockholms Universitet och förhörsledare på Polishögskolan. Hennes forskning har lett till akademiska publikationer och omnämns ofta i press och tv.

Intresserad?

Kontakta oss genom nedan formulär!
Skicka
________________________________

Hjärntillskott

Läs även mer om Executive Day 2017 som vi har i Göteborg och Stockholm