Jan Kronqvist

Jan är utbildad International Competent Communicator. Han har 14 års erfarenhet som professionell utbildare, föreläsare och coach inom retorik, ledarskap och kommunikation. Jan är en mycket uppskattad utbildare med en unik förmåga att förmedla kunskap som deltagarna förstår, ser nyttan med och direkt kan tillämpa i praktiken. Många chefer, medarbetare och team har utvecklats och uppnått bättre arbetsmiljö- och resultat genom Jans coachnings- och utbildningsinsatser. Han skräddarsyr varje uppdrag efter målgruppens behov och förväntningar och hans erfarenhet som konsult och VD gör att han har lätt att se helheten i en organisation. Jan är en utbildare som ger ledare verktygen att utvecklas för att nå organisationens gemensamma mål.

Jan har erfarenhet som VD, konsult och skådespelare. Han har branscherfarenhet från bland annat fordonsindustri och butikskedjor.

Ny Föreläsning:

KROPPSSPRÅKET TALAR

Beskrivning:
Lyssna, skratta och lär. Kroppsspråket har stor betydelse för hur andra människor uppfattar oss och om de tror på vad vi säger. Med vår hållning, gester, ansiktsuttryck och röst skickar vi ut signaler som antingen skapar förståelse eller missförstånd. När vi talar är det inte vad vi säger, utan hur vi säger det som avgör om vårt budskap når fram. I dessa situationer där vi behöver prestera kan stressen göra att vi skickar ut andra signaler än vi tror, t.ex. kan vi se arga eller osäkra ut. Ofta märker vi detta på andra, men kanske gör vi samma misstag själva?
Denna roliga och tänkvärda föreläsning är uppbyggd kring ett antal typiska situationer då förmågan att kommunicera är avgörande. Föreläsaren ger exempel och illustrerar beteenden som antingen stjälper eller hjälper vår kommunikation. Du får aha upplevelser, förståelse för hur vårt kroppsspråk påverkar andra och självklart flera goda råd hur du kan använda detta fantastiska språk på ett kommunikativt sätt.

 Ur innehållet:

  • Vanans makt är stor
  • Ansiktsuttryck avslöjar känslor
  • Röst och tonfall är din personliga signatur
  • Status, makt och kontakt beror på hållningen
  • Gester är mer än viftande händer
  • Kommunikativt kroppsspråk nyckeln till framgång 

Målgrupp & användning: 

Föreläsningen vänder sig till dig som är chef, ledare, jobbar med kundbemötande, har presentationer eller informerar. Föreläsningen ger en grundläggande förståelse för kroppsspråkets betydelse. Den fungerar utmärkt vid konferenser eller frukost- och lunchseminarium. 

Dokumentation: 

Digital dokumentation finns för deltagarna 


Jan utbildar inom:

• Ledarskap
• Kommunikation
• Kundbemötande
• Presentationsteknik

Exempel på uppdrag:

• Volvo – Ledarskapsutbildning 2 år. Syftet var att cheferna skulle lära sig utveckla ett situationsanpassat ledarskap, kommunicera effektivare vid samtal, möten och presentationer samt motivera deras arbetsgrupper att jobba som ett team och därmed nå bättre arbetsresultat.

• Midroc - utbildade chefer i retorik.

• Rasta - Ledarna utbildades i samtalsteknik, utvecklingssamtal och att ge feedback.

• Borås kommun - Utbildning i coachande ledarskap för chefer inom kommunen.

• Regeringskansliet - Utbildning i presentationsteknik för anställda.

Sagt om Jan:

”Utbildningen gav mig en större säkerhet som ledare och jag har stor nytta av den i min nuvarande ledarroll!” 
- Carina Regnér gruppchef Collector

”Sedan Jan började utbilda i vårt ledarskapsprogram har våra chefer lyft sina presentationer till en högre nivå” 
- LiseLotte J Bate, rektor på Midroc Business School

”Utbildningen blev realistisk och uppskattad eftersom den var i vår butik och hade övningarsom speglade verkliga kundsituationer” 
- Niklas Nilsson, Butikschef Expert Kungsbacka

Intresserad?

Lämna kontaktuppgifter
Skicka