Anna Dyhre

Employer Branding - Bli en attraktiv arbetsgivare

Anna Dyhre är 70-talist och har en jur.kand från Lunds Universitet. Under sina föreläsningar ger hon olika aspekter av Employer Branding – varumärket som arbetsgivare. Employer Branding kan ses som ett relativt nyupptäckt fenomen hos företag men är sedan länge etablerat och Anna har arbetat med detta sedan 1996. När kompetensbrist hotar vaknar många företagsledningar upp och inser att de måste bli en mer attraktiv arbetsgivare. Hon berättar om vikten av att kunna attrahera och fånga in talanger. Detta blir allt viktigare och gör att företaget tjänar pengar både på kort och lång sikt. En annan viktig aspekt är att förbereda sig för när kommande generationer – 80-talister och 90-talister intar arbetsmarknaden och ser den på sitt nytänkande sätt.

Göteborg
onsdag 19 mars 2014

Stockholm
torsdag 20 mars 2014

Malmö
fredag 21 mars 2014

Kontakta Bestseller för bokning och mer information.