Anders Borg

Entreprenör i en global ekonomi

Anders Borg, Sveriges finansminister i Alliansregeringen åren 2006 - 2014 och utsedd
till EU:s främste finansminister 2011 av tidningen Financial Times, kommer dela
med sig av sina erfarenheter av det internationella finansiella systemet samt de risker
och möjligheter som finns för entreprenörer i den globala ekonomin. Hans ledande
roll under finanskrisen 2008 uppmärksammades internationellt och Sverige lyftes
fram som ett ekonomisk-politiskt föredöme. 2014 meddelade Klaus Schwab, World
Economic Forums grundare och VD, att Anders Borg, som en av världens mest
respekterade ledare, kommer leda organisationens nya initiativ för att främja globalt
samarbete med ett nytt ramverk för det globala finansiella systemet.

Samarbetspartner

Stockholm

Torsdag 5 November 2015
08.00 - 15.00 i Stockholmsmässan i Älvsjö

Göteborg

Fredag 6 November 2015
08.00 - 15.00 i Svenska Mässans
Kongresshall

Kontakta Bestseller för bokning och mer information